Disclaimer


Deze website is eigendom van SODA BVBA.
Contactgegevens en maatschappelijk zetel:
SODA BVBA
PIXELSOLUTIONS
Stormestraat, 84
8790 Waregem
Telefoon: +32 (0)475 82 40 63
Email: [email protected]
Ondernemingsnummer: BTW BE 0464.161.430
Door toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich expliciet akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle merken, beelden, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten en andere inhoud van deze site worden beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan PIXELSOLUTIONS of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle inhoud en informatie op deze website is van algemene aard. De informatie kan niet beschouwd worden als professioneel, persoonlijk of juridisch advies aan de gebruiker aangezien die niet is aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.
Om de informatie op de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden, levert PIXELSOLUTIONS grote inspanningen. Afgezien van deze inspanningen is het mogelijk dat er zich onjuistheden bevinden in de verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuistheden zou bevatten of er bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn op of via de website, dan zal PIXELSOLUTIONS er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Als u onjuistheden zou opmerken in de informatie, kan u steeds de beheerder van de website contacteren.
PIXELSOLUTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. PIXELSOLUTIONS behoudt zich het recht om de inhoud van de website (links inbegrepen) te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving te wijzigen, aan te passen of aan te vullen. PIXELSOLUTIONS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortkomen uit de toegang tot of het gebruik van de website.
PIXELSOLUTIONS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruiken van deze website of van een andere, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of er onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites.
PIXELSOLUTIONS verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op deze website is het Belgisch recht is van toepassing en bij een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

PRIVACYBELEID

PIXELSOLUTIONS vindt uw privacy belangrijk. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat u persoonlijke gegevens moet verstrekken. Toch is het in sommige gevallen mogelijk dat u als gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. De informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor ons klantenbeheer.
Als gebruiker kunt u er steeds kosteloos om verzoeken geen gebruik te maken van uw gegevens voor direct marketing. U kan uw verzoek richten aan PIXELSOLUTIONS, Stormestraat, 84 – 8790 Waregem of via [email protected] Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden we aan wie).
Conform de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) heeft elke gebruiker het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Als u een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) voorlegt, kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan PIXELSOLUTIONS, Stormestraat, 84 – 8790 Waregem of via [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.
Teneinde de website te optimaliseren voor de gebruiker kan PIXELSOLUTIONS anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.